Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Komunitní centrum Broumov

-

Město Broumov podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL  na projekt „Komunitní centrum Broumov“.  Žádost byla dne 29. 6. 2017 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu budou 19 505 203,49 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 85%, tedy 16 579 422,96 Kč, 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10% připadne na spolufinancování z rozpočtu města. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 3. 2019.

Cílem projektu je realizace komunitního centra ve městě Broumov, jehož realizací se očekává zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociálnímu začleňování (inkluzi) a ke zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce. Realizací projektu vzniknou adekvátní prostory pro fungování komunitního centra, tedy místa určeného pro setkávání členů komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci svých členů, které jsou sociálně vyloučené, ohrožené sociálním vyloučením nebo osoby zdravotně postižené, které jsou také ohrožené sociálním vyloučením.

Specifické cíle projektu:

  • vznik vhodného prostoru pro setkávání členů komunity;
  • vznik vhodného prostoru pro veřejná projednávání a setkávání obyvatel komunity
    a ostatních obyvatel města s cílem snížení předsudků a sbližování kultur;
  • vznik místa pro řešení identifikovaných problémů komunity;
  • vznik místa pro realizaci volnočasových aktivit a zájmových akcí vyplývajících z tradic a zvyků místní komunity;
  • vznik místa pro realizaci sociálních služeb, které pomáhají členům komunity v jejich náročné životní situaci;
  • podpora sociální integrace;
  • podpora zvyšování uplatnitelnosti členů komunity na trhu práce.
Datum vložení: 13. 12. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2017 0:00
Autor: Správce Webu