Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Oznámení je důvěrné, bude k dispozici pouze ředitelce organizace. Je naprosto zaručena ochrana a anonymita oznamovatele protiprávního jednání.

Oznamovatel uděluje Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen "GDPR").

Vnitřní oznamovací systém

Organizace: Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Adresa: Jiráskova 193, 550 01 Broumov

Příslušná osoba: Mgr. Eva Kašparová

Telefonní číslo: +420 774 450 631

E-mail: kasparova@nadejebroumov.cz

 

Způsoby oznamování

Oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

služba,

dobrovolnická činnost,

odborná praxe, stáž. 

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2, písm. b) bodu 3, zákona o ochraně oznamovatelů, se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií. 

Osobně:

  • V přiměřené době, nejpozději do 14 dnů, po domluvě na výše uvedených kontaktech.

Písemně:

  • E-mailem na kasparova@nadejebroumov.cz. 
  • V uzavřené obálce označené NEOTEVÍRAT.

Upozornění:

Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí oznamovateli sankce do výše 50 000 Kč.