Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Povinně zveřejňované informace

Název organizace:

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Sídlo organizace:

Jiráskova 193

550 01 Broumov

Adresa pro písemný styk, kontaktní adresa:

Na Příkopech čp. 27

550 01 Broumov

Statutární zástupce:

Mgr. Eva Kašparová        

Poskytovatel sociálních služeb:

Domov pro seniory - § 49, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Pečovatelská služba - §40, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - §65, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Odborné sociální poradenství - §37, zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Poskytovatel zdravotních služeb:

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

č.j. KUKHK-19479/ZD/2021-11

Forma zdravotní péče: primární ambulantní péče

Obor zdravotní péče: všeobecné praktické lékařství

Kontaktní údaje:

Tel: 491 523 596, 774 450 631 - ředitelka

Datová schránka: xyakg8h

www.nadejebroumov.cz

Právní forma:

Příspěvková organizace města Broumov

IČ: 486 23 865

DIČ: CZ48623865

Bankovní spojení: 8243140207/0100

Úřední hodiny: dle dohody