Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
rozšířené vyhledávání

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Projekt - metody Sandplay

Partnerský projekt „Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandpaly jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence,

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263“ je spolufinancován Evropskou unií.

Doba realizace: 4/2020–3/2022

Anotace projektu: Obsahem projektu je profesionalizace sociální práce při vedení rozhovoru sociálními pracovníky (SP) se seniory v domovech pro seniory, hospicové péči či SAS pro seniory s inovativním využitím prvků metod sandplay, validace a reminiscence. Projektem bude podpořeno 7 SP (6 00 00), bude zrealizován kulatý stůl k podpoře síťování služeb a ke sdílení dobré praxe. Vznikne metodika, která bude evaluována, naplnění cíle bude popsáno v závěrečné evaluační zprávě.

Partneři projektu:

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa