Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Projekt - Pořízení ekologicky šetrného automobilu pro poskytování pečovatelské služby (terénní forma) ve městě Broumov

 

Projekt „Pořízení ekologicky šetrného automobilu pro poskytování pečovatelské služby (terénní forma) ve městě Broumov“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

 

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016557

Předpokládané náklady:                                    1.155.550 Kč
Výše dotace:                                                          1.039.995 Kč               

Doba realizace:                                                     červen 2021 – prosinec 2023

 

Cílem projektu je pořízení nového ekologicky šetrného osobního automobilu určeného pro efektivní a kvalitní poskytování pečovatelské služby, což přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb poskytovaných ve městě Broumov a okolních obcích a posílí tak její fungování v případě probíhající pandemie či jiné krizové situace v budoucnu, která by opět znamenala zvýšený tlak na poskytované služby.

 

Specifické cíle projektu:

  • pořízení nového osobního automobilu pro terénní formu pečovatelské služby, jehož provoz bude šetrný k životnímu prostředí (bude pořízen elektromobil);
  • vytvoření adekvátních podmínek pro poskytování sociální služby v požadované kvalitě a rozsahu;
  • efektivnější dostupnost služeb vedoucí k sociální inkluzi;
  • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Výsledkem projektu bude nákup 1 kusu osobního e-vozidla určeného pro poskytování terénní formy pečovatelské služby.

Plakát ZDE (73.34 kB)

 

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Podrobnosti ZDE (615.94 kB)