Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Odborné sociální poradenství

FB

 

 

Služba je poskytovaná jednotlivcům, rodinám s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a osobám a rodinám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením.

UDĚLENA AKREDITACE OD MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČR PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTNI ODDLUŽENÍ.

 

Odborné sociální poradenství je zaměřené zejména na:

 • návrat na trh práce – předává informace o právech a povinnostech, které se váží k úspěšnému vstupu na trh práce
 • pomoc při sepisování žádostí, smluv, soudnímu odvolání – vysvětlování jejich obsahu
 • pomoc při řešení finanční situace, dluhů a splátkových kalendářů
 • pomoc při obstarávání osobních záležitostí, poradenství v oblasti orientace v systému fungování společnosti
 • pracovně-právní oblast
 • poradenství v oblasti rodičovské péče a partnerského života
 • dluhové poradenství zaměřené na oddlužení
  • zodpovíme otázky ohledně oddlužení
  • pomůžeme vám zmapovat vaše dluhy
  • navrhneme způsob řešení vaší situace
  • pomůžeme s návrhem na oddlužení
  • budeme s vámi spolupracovat i po dobu insolvenčního řízení

OSP

Konzultační hodiny pro veřejnost:

Pondělí               10:00 – 11:30                  12:00 – 17:00

Úterý                   10:00 – 11:30                  12:00 – 15:00

Středa                 10:00 – 11:30                  12:00 – 17:00

Čtvrtek                10:00 – 11:30                  12:00 – 15:00

Pátek                  10:00 – 11:30                  12:00 – 15:00

 

Provozní doba 

Pondělí               07:30 – 11:30                  12:00 – 17:30

Úterý                   07:30 – 11:30                  12:00 – 15:00

Středa                 07:30 – 11:30                  12:00 – 17:30

Čtvrtek                07:30 – 11:30                  12:00 – 15:00

Pátek                  07:30 – 11:30                  12:00 – 15:00

 

Tato sociální služba je poskytována bezplatně a pouze ambulantní formou v kanceláři odborného sociálního poradenství v přízemí budovy Centra pro rodinu.

Kontakt - odborný sociální poradce:

Bc. Martin Minařík

E-mail: minarik@nadejebroumov.cz

Tel.: 778 486 553

Facebook: https://www.facebook.com/poradnabroumov/ 

OSP