Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Příběhy

Dluhová problematika

Klientka mě poprosila s vyřešením dluhové problematiky. Po detailnějším prozkoumání všech pohledávek, jsem u klientky zjistil dvě usnesení o nařízení exekučního řízení a jeden dluh u České televize v podobě nedoplatků, které musely být splaceny do pěti dnů. Celková dlužná částka ze všech pohledávek přesahovala 24 000Kč. Po dohodě s pracovnicí sociálního odborného poradenství v Centru pro rodinu jsem klientce poskytl potřebné informace ohledně všech pohledávek a následně si klientka zavolala do dvou exekučních kanceláří, aby zažádala o splátkový kalendář. Protože žádosti exekuční kanceláře vyhověli, následně jsem je osobně kontaktoval z důvodu písemného potvrzení dohodnutého splátkového kalendáře. S Českou televizí jsme se také dohodli na splátkovém kalendáři. Výši měsíčních splátek jsme navrhovali s ohledem na výši příjmů a výdajů klientky. Po vyřízení všech splátkových kalendářů jsem klientce vypracoval archivační list zaplacených splátek, na kterém má všechny potřebné údaje k zaplacení a místo pro nalepení útržků zaplacených složenek za jednotlivé měsíce. Klientka si archivační list splátek pochvaluje zejména z důvodu přehlednosti a praktičnosti. S klientkou jsem v pravidelném kontaktu z důvodu pomoci při vyplnění složenek a motivaci k řádnému splácení.
 

Pomoc při řešení finančních problémů

Jednoho dne navštívila odbornou poradnu paní X. Byla čerstvě rozvedená a z manželství jí zbylo několik pohledávek. Nevěděla si s nimi rady. Začaly jí poštou přicházet předexekuční výzvy a výzvy k okamžitému doplacení dluhů.

S odbornou poradkyní se tedy domluvily na opakovaných schůzkách, z čehož při několika z nich byl přítomen i její exmanžel a byl ochoten se domluvit, že se bude podílet na splácení pohledávek.

Co slíbil, dodržel. Paní X zbyla k doplacení polovina dluhů. Díky intervencím odborné poradkyně se jí s několika společnosti i s advokátní kanceláří podařilo domluvit pro ni přijatelný splátkový režim a průběžně se jí daří dluhy splácet.

Dnes chodí paní X do poradny ve chvíli, kdy jí přijde doporučený dopis a ona si neví s jeho obsahem rady.