Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
Facebook

Kontakty

Ředitelka - CSSNB - Domov pro seniory
Mgr. Eva Kašparová
email: kasparova@nadejebroumov.cz                                                                                                             mob.:  774 450 631, 491 523 596

Ekonomka
Bc. Ludmila Šolcová
e-mail: solcova@nadejebroumov.cz                                                                                                            tel: 491 814 008

Administrativa, účetní
Ing. Helena Ištoková
e-mail: istokova@nadejebroumov.cz                                                                                                            tel: 491 814 008

Sociální pracovník
Bc. Veronika Adamová
e-mail: riabcova@nadejebroumov.cz                                                                                                          mob.: 774 420 231

Sociální pracovník
Bc. Lucie Sekyrová
e-mail: sekyrova@nadejebroumov.cz                                                                                                          mob.: 739 356 170

Zdravotní sestra, koordinátor
Gabriela Netíková
e-mail: netikova@nadejebroumov.cz
mob.: 608 631 630

Vedoucí stravovacího úseku
Blanka Staňková
e-mail: stankova@nadejebroumov.cz
mob.: 732 161 581

Sloužící personál
mob.: 774 450 632
tel.: 491 523 595