Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Veřejný závazek

Domov pro seniory v Broumově je součástí příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Naděje Broumov, zřizovatelem je Město BROUMOV

1. Poslání

 • Poskytovat pobytovou službu seniorům, kteří jsou trvale odkázáni na péči druhé osoby.
 • Služby poskytovat tak, aby byly pro uživatele motivující a podporovaly jeho soběstačnost a sociální začleňování.
 • Uživatelům poskytovat takovou míru podpory, která umožňuje co nejdéle udržet maximální úroveň jejich soběstačnosti.
 • Služby poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.

2. Cílová skupina

 • Péči poskytujeme seniorům, zejména od 65 let věku, kteří vyžadují 24hodinovou pravidelnou pomoc, kterou jim již nelze zabezpečit v jejich přirozeném sociálním prostředí jinou osobou, pečovatelskou službou ani jinými veřejně dostupnými službami. Službu přednostně poskytujeme seniorům s prokázanou vazbou na Broumovsko.

3. Cíle

 • Podporovat a motivovat uživatele v udržení soběstačnosti.
 • Podporovat uživatele při zachovávání a vytváření sociálních vazeb a využití běžně dostupných služeb.
 • Podporovat důstojný život uživatelů.

4. Principy/zásady

 • Respekt k lidské důstojnosti
 • Respekt k soukromí
 • Respekt k osobnosti jedince
 • Respekt k svobodnému rozhodování našich uživatelů
 • Podpora uživatele pouze do výše jeho postižení

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa