Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Podávání a vyřizování stížností

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ- informace pro uživatele

Pokud nejste s něčím spokojeni, neváhejte a kontaktujte nás. Díky tomu, že projevíte Vaši nespokojenost, můžeme začít pracovat na odstranění těchto nedostatků a tuto skutečnost bereme jako zkvalitnění našich služeb.

CO JE PŘIPOMÍNKA - upozornění na méně závažná pochybení, způsobená např. nedorozuměním mezi uživatelem a pracovníkem, kdy zpravidla dojde k nápravě nebo vyjasnění hned na místě.

CO JE STÍŽNOST – upozornění na porušování práv uživatelů, na nekvalitně prováděnou službu, na nevhodné chování pracovníků k uživatelům, na poskytování služby uživatelům.

KDO SI MŮŽE STĚŽOVAT - uživatel, rodinný příslušník, zákonný zástupce, jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájem konkrétního uživatele.

 

STÍŽNOST SE PODÁVÁ V TOMTO POŘADÍ:

  1. Domov se zvláštním režimem -  stížnost vyřizuje vedoucí služby. Pokud stěžovatel neshledá výsledek prošetřené stížnosti za dostačující, podá následnou stížnost:
  2. Řediteli Centra sociálních služeb Naděje Broumov- stížnost vyřizuje ředitel organizace, pokud stěžovatel ani zde neshledá výsledek prošetřené stížnosti za dostačující, podá následnou stížnost:
  3. Radě Města Broumova, prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ, stížnost vyřizuje vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pokud stěžovatel neshledá ani vyjádření Odboru sociálních věcí a zdravotnictví za uspokojivé, může se obrátit na:
  4. Kancelář veřejného ochránce práv - Brno, Údolí 39, PSČ 602 00 Brno.

 

ZPŮSOB PODÁNÍ STÍŽNOSTI:

ÚSTNĚ -   osobně nebo prostřednictvím další osoby jako je např. rodina, atp. Stížnost sdělí vedoucí služby nebo ředitelce Centra sociálních služeb Naděje Broumov, pokud chce podat stížnost na vedoucí služby.

Ústní stížnost může být i prostřednictvím telefonu:

  • Vedoucí služby: 491 520 257, 739 297 115
  • Ředitelka Centra sociálních služeb Naděje Broumov: 491 523 596

PÍSEMNĚ (poštou, e- mailem)- osobně nebo prostřednictvím další osoby jako je např. rodina, atp.

Adresa vedoucí služby:

Domov se zvláštním režimem, vedoucí služby

Na Příkopech 27, Broumov 550 01

e- mail: schejbalova@nadejebroumov.cz

 

Adresa ředitelky Centra sociálních služeb Naděje Broumov:

 Jiráskova 193, Broumov 550 01

e- mail: kasparova@nadejebroumov.cz

 

Adresa vedoucího Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Masarykova 239, Broumov 550 01

e-mail: andrs@broumov-mesto.cz

 

Na stížnost bude písemně odpovězeno do 30- ti dnů ode dne doručení stížnosti vedoucí služby.

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa