Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Veřejný závazek

Poslání

  • Poskytovat sociální i zdravotní službu formou celoročního pobytu osobám, které trpí onemocněním demence a jsou závislé na každodenní podpoře a pomoci druhé osoby.
  • Služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb uživatele. Každý uživatel je motivován k udržení dosavadních schopností a dovedností. Pomáháme pouze s tím, co uživatel nezvládne.
  • Služby jsou poskytovány tak, aby v maximální možné míře udržely kontakt uživatele s přirozeným sociálním prostředím.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění demence (např. Alzheimerovou chorobou, vaskulární demencí, neurodegenerativním postižením mozku), jimž bylo toto onemocnění diagnostikováno odborníkem z oboru psychiatrie, neurologie nebo geriatrie.
 
Služba je poskytována osobám, které vyžadují nepřetržitou, pravidelnou pomoc a tuto pomoc jim již nemůže poskytnout rodina či jejich blízcí ani s pomocí pečovatelské služby, nebo veřejně dostupnými službami.
Služba je poskytována osobám zejména od 65 let věku a je poskytována přednostně osobám s prokázanou vazbou na Broumovsko.
 

Cíle služby

  • Pomoct novému uživateli zvládnout přechod do nového prostředí
  • Zajistit uživateli klidné a bezpečné prostředí
  • Umožnit důstojné a spokojené dožití uživatele v jemu známém prostředí
  • Podporovat a rozvíjet nové znalosti a dovednosti u zaměstnanců

 

Zásady poskytování sociální služby 

  • Zachováváme lidskou důstojnost, dodržujeme základní lidská práva a svobody
  • Respektujeme osobnost uživatele
  • Uživatele podporujeme ke svobodnému rozhodování

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa