Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov
rozšířené vyhledávání

Obsah webové stránky se upravuje, omluvte prosím případné nedostatky.

Veřejný závazek

Poslání

Pomoci lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci, snížit její negativní dopady, aby do budoucna co nejméně ovlivňovala jejich život a mohli se tak plně zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Cíl

Primárním cílem služby je snížit negativní dopady nepříznivé životní situace uživatelů a navrhnout dlouhodobý plán řešení jejich situace.

Dalším cílem je posílit u uživatelů schopnost aktivního a samostatného řešení nepříznivé životní situace a jejích následků, s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné sociální službě.

Cílová skupina

Služba je poskytovaná jednotlivcům či rodinám s dětmi, které jsou sociálně vyloučené nebo tímto vyloučením ohrožené z důvodu krizové sociální situace, životních návyků a způsobu života vedoucího ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícího prostředí.

Jedná se o osoby, které:

  • mají finanční problémy (nedostatek příjmů, exekuce),
  • jsou nezaměstnané,
  • nemají vhodné bydlení,
  • děti nezvládají školní docházku a povinnosti,
  • neumí dostatečně obhájit svá práva a zájmy,
  • mají špatné vztahy v rodině či se svým okolím,
  • páchají trestné činy nebo jsou jejich obětí.

Principy poskytování služby:

Naplňování práv uživatelů – služby jsou poskytovány tak, aby vždy bylo důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod klientů, především jejich lidské důstojnosti.

Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.

Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.

Rovný přístup - služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství, státní či politické příslušnosti, sexuální orientaci nebo na tom, jakým způsobem se podílí na životě společnosti.

Mlčenlivost a důvěrnost sdělení - zachování diskrétnosti sdělených informací s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti.

Dobrovolnost – uživatel služby může kdykoliv spolupráci ukončit bez udání důvodů a má také právo kdykoliv službu využít znovu.

Bezplatnost - služba je pro uživatele bezplatná.

Partnerství a vzájemný respekt -  uživatel má právo mít a vyjádřit své postoje a názory, má právo ptát se na postoje a názory zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen. Rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení své nepříznivé sociální situace je plně respektováno, pracovník uživatele informuje o kladech a záporech zvoleného postupu řešení.

Oboustranná bezpečnost – uživatelé neohrožují fyzicky bezpečnost pracovníků, ani pracovníci neohrožují bezpečnost uživatelů.

Odbornost – pracovníci si průběžně zvyšují svoji odbornost, poskytovatel vytváří podmínky pro zvyšování kvality poskytované služby.

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa