Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Veřejný závazek

Poslání, cílová skupina, cíle a principy Pečovatelské služby

Pečovatelská služba v Broumově je součástí příspěvkové organizace Centrum soc. služeb Naděje Broumov, zřizovatelem je Město BROUMOV

1) POSLÁNÍ

 • Poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou službu občanům města Broumova, kteří se nacházejí v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých blízkých a jiných služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující.
 • Poskytovat terénní a ambulantní pečovatelskou službu občanům spádových obcí Broumova, kteří se nacházejí v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých blízkých a jiných služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující a to za předpokladu, že obec projeví zájem o poskytování pečovatelské služby na svém území a uzavře s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov smlouvu o poskytování pečovatelské služby. Aktuální seznam obcí, které mají s Centrem sociálních služeb Naděje Broumov uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby na svém katastrálním území je k dispozici v kanceláři Pečovatelské služby a v informačním letáku Pečovatelské služby.
 • Služby poskytovat na základě individuálních potřeb uživatelů.
 • Služby poskytovat tak, aby byly pro uživatele motivující a podporovaly jeho samostatnost a sociální začleňování.

 

2) CÍLOVÁ SKUPINA                                            

 • Osoby s chronickým onemocněním, s tělesným postižením a senioři, kteří se nacházejí v takové situaci, že potřebují pomoc dalších osob a pomoc od svých blízkých a jiných služeb nemohou plně využívat, nebo je tato pomoc nedostačující.
 • Věková struktura: osoby od 15 let

 

3) CÍLE

 • Zjišťovat, řešit a vyhodnocovat nepříznivou sociální situaci u uživatelů služby.
 • Podporovat uživatele na základě jejich individuálních potřeb, v jejich přirozeném prostředí a běžným způsobem života, podporovat jejich rodinné a přátelské vazby a zprostředkovávat přirozený kontakt se společenským prostředím.

 

4) PRINCIPY/ZÁSADY

 • Respekt k lidské důstojnosti
 • Respekt k soukromí
 • Respekt k osobnosti jedince
 • Respekt k svobodnému rozhodování našich uživatelů
 • Podpora uživatele pouze do výše jeho postižení

 

 

 

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa