Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Příběhy

Pomoc při hledání přístřeší..

Do Centra pro rodinu přišla paní K se svou malou holčičkou a požádala nás, jestli bychom jí nepomohli s hledání přístřeší. Tuto situaci jsme označili za velmi rizikovou a okamžitě začali s řešením.

První společný úkol pro nás byl zajistit pro maminku s dcerou přespání. V doprovodu pracovnice paní K oslovila několik svých známých, u kterých by mohla několik dní s dcerkou zůstat. Rodinné vztahy nebyly moc dobře nastaveny, ale nakonec maminka paní K souhlasila, že několik dní může s dcerou zůstat u ní.

Druhý den jsme oslovili několik Azylových domů v rámci KHK. V každém AD jsou nastavena pravidla a postupy podle kterých jsou matky přijímány. Paní K se v doprovodu sociální pracovnice dostavila do AD, kde podala žádost k nástupu. Druhý den jsme byli osloveni vedoucí AD a paní K byla pozvána k přijímacímu pohovoru, ke kterému se opět dostavila v doprovodu sociální pracovnice. Po 4 dnech usilovného vyřizování a jednání byla paní K přijata do Azylového domu. Za ochotu a kladný přístup paní K všem pracovníků poděkovala.

Doučování, spolupráce se ZŠ

Protože uživatel Centra pro rodinu měl v pololetí na vysvědčení velké množství nedostatečných známek, jeho otec mě požádal o doučování svého syna. S otcem jsme společně domluvili a následně se i zúčastnily schůzky s příslušným učitelem základní školy. Po sdělení přesných informacích o nedostatcích v učivu byl s uživatelem Centra pro rodinu stanoven individuální plán, který se týkal doučení problémového učiva. Efektivita doučování se projevila již po dvou sezeních v podobě chvalitebné známky z prověrky. Na individuálním plánu se stále soustavně pracuje, aby se předešlo nedostatečným známkám na konci školního roku a případnému nesplnění požadavků školy k postupu do dalšího ročníku. Proto otec pravidelně Centrum pro rodinu navštěvuje, abych mu poskytl aktuální informace o zapojení, postupu a výsledcích doučování jeho syna.

Podpora při kontaktu s úřady a institucemi

Slečna x žije se svou matkou v bytě, pronajatém od soukromého majitele. Její přítel je ve výkonu trestu. Slečna x je nezaměstnaná, žije z dávek hmotné nouze a je v evidenci dlužníků města. Má několik let vleklé opakující se zdravotní problémy. Lékař jí nařídil pravidelnou hygienu (sprchování), jinak se její zdravotní problémy nezlepší. Součástí bytu však není koupelna ani toaleta. Každodenní hygienu provádí u umyvadla a toaleta je na chodbě a je společná pro nájemníky ostatních bytů. Svůj problém chce řešit přestěhováním. Jinému soukromému majiteli z nedostatku finanční hotovosti nemůže složit požadovanou kauci, proto si chce podat žádost o městský byt a vyřešit tak problém s nedostačující koupelnou. Aby měla šanci na přidělení městského bytu, musela nejprve začít splácet dluh městu. Z předchozích špatných zkušeností nezvládá komunikovat s úřady, proto se obrátila s žádostí o pomoc na naši službu. Doprovodila jsem ji na Finanční odbor města Broumova - evidence pohledávek, kde si podala žádost o splátkový kalendář. Rozhodla se, že bude dluh splácet z dávky hmotné nouze zvláštnímu příjemci (městu Broumov). Ještě ten den si na ÚP Hmotná nouze podala žádost a splácení dluhu zařídila sama. Je si vědomá, že pokud nesplatí celý dluh, na přidělení městského bytu nemá šanci.

Zprostředkování zaměstnání

Pracovnice odborné sociální poradny mě přizvala ke schůzce, kde jsme společně řešili špatnou ekonomickou situaci klientky. Klientka pobírá částečný invalidní důchod, na který je nařízeno insolvenční řízení a je doplácena sociálními dávky hmotné nouze. Proto jsem klientce nabídl pomoc s vyhledáním zaměstnání, které by vedlo ke zlepšené ekonomické i sociální situace. Protože je příjemcem částečného invalidního důchodu, navrhl jsem zaměřit se na chráněné dílny v okresu Náchod. Klientce jsem doporučil zažádat o pracovní místo ve firmě Vebatrade – Plus, s.r.o se sídlem v Broumově, která zaměstnává zdravotně postižené osoby. Při další schůzce mi klientka sdělila, že ji ve výše zmíněné firmě přijmuly a nastupuje již za 4 dny. S klientkou i nadále soustavně spolupracuji z důvodu dluhové, bytové a rodinné problematiky.

Podpora mladé rodiny

Úřad práce nás oslovil kvůli mladé rodině, které by pomohlo využití služeb Centra pro rodinu. Do rodiny jsme zašli a představili nabídku služeb Centra pro rodinu. Tato velmi mladá rodina se ještě nedokáže zcela orientovat v běžných záležitostech, nemá informace na které věci má a nemá nárok. Po několika úvodních schůzkách s rodinou, kdy jsme tyto věci projednávali, jsme začali řešit vyřízení dávek hmotné nouze pro tuto rodinu. Konkrétně se jednalo o Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení a Mimořádnou okamžitou pomoc (na pračku). Společně s pracovnicemi Úřadu práce, které museli zároveň v rodině provést sociální šetření, se podařilo všechny tyto dávky úspěšně vyřídit a již v měsíci říjnu jim byly tyto dávky vyplaceny a pračka v rodině zapojena. Rodina byla za tuto pomoc velmi vděčná. S rodinou nadále spolupracujeme, v současné době je již sama schopna definovat některé zakázky, které je potřeba řešit (např. řešení dluhové problematiky).

Podpora při vzdělávání

Při terénní práci mě oslovila jedna uživatelka CPR s žádostí o doučování dcery. Má velké problémy se čtením. Společně jsme vypracovaly individuální plán. Začala jsem docházet každý týden do jejich bytu a za přítomnosti maminky jsem doučovala.

Dívka pouze hláskovala, některá písmena si pletla, slova skládala jen obtížně a s četnými chybami. S delšími a méně frekventovanými slovy si sama nedokázala poradit. Do čtení se jí proto nechtělo, po pár minutách byla unavená a vyčerpaná. Dívce jsem vysvětlila, jak správně při čtení postupovat, četly jsme spolu a nahlas texty v čítance. Často jsem ji chválila a ve čtení podporovala. Dívenka četla velice ochotně a po několika našich setkáních byly pokroky ve čtení zřetelné. V listopadu jsem dívce půjčila knížku krátkých říkadel. Čte s chutí a ze čtení má radost.

Její matka mě požádala o doučování starší dcery, která má potíže se zvládáním angličtiny a také o pomoc při řešení dalších záležitostí, týkajících se bydlení a komunikace s úřady. Maminka se snaží při řešení všech problému spolupracovat.

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa