Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Veřejný závazek

Vize

Chceme pomáhat a podporovat rodiny s dětmi z Broumova, které se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Poslání

Posláním SAS je pomoc a podpora rodin s dětmi, které se nachází v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, a tím je ohrožen vývoj dětí. Naší snahou je posílit jejich schopnosti a motivovat je k převzetí odpovědnosti sami za sebe, za svou situaci, dle svých možností.

Cílová skupina

Rodiny s dětmi, které se nachází v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, a tím je ohrožen vývoj dětí, bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, barvy pleti a náboženského či politického vyznání.

Oblasti nepříznivé sociální situace:

 • Ohrožení vývoje dětí
 • Nízký příjem
 • Závislost na sociálních dávkách
 • Zadluženost
 • Problémy s bydlením
 • Nezaměstnanost
 • Oslabení nebo ztráta životních návyků a způsob života, který vede ke konfliktu ve společnosti

Podmínky poskytování služby

Podmínkou poskytnutí služby je, že se zájemce o službu či klient nachází ve stavu, kdy je schopen adekvátně vnímat situaci a komunikovat. Tento stav je vyloučen, když je daná osoba například v atace duševní nemoci, pod vlivem alkoholu či drog, nebo nezvládá své emoce (agresivita).

Cíle služby

Hlavním cílem služby je předejít, zabránit ohrožení vývoje dětí v rodinách, které se nachází v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat.

Hlavní cíl služby je naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:

 • aby rodina řešila dluhy, začala je minimálně splácet a nedělala další dluhy, uměla hospodařit se svými příjmy, využila všech možných příjmů (sociální dávky apod.)
 • aby si rodiče či děti našli práci
 • aby měla rodina vhodný byt, vhodné vybavení bytu, zajištěné služby související s bydlením (elektřina, voda apod.)
 • aby měly děti dobrý prospěch ve škole, chodili do školy bez záškoláctví
 • aby měly děti smysluplně naplněný volný čas
 • aby děti lépe obstály v kontaktu s dalšími lidmi
 • aby rodina měla zajištěnu potřebnou zdravotní péči
 • aby měla rodina odpovídající hygienické návyky
 • aby rodina našla místo, která nezná, dorazila tam, kam má (úřad, lékař apod.), aby byl zajištěn bezpečný přesun dítěte na místo, kam potřebuje
 • aby rodina měla vyřešeny běžné životní problémy
 • aby dítě dostalo podporu při studiu školy
 • aby v rodině byly dobré vzájemné vztah

Nejsme zde od toho, abychom plnili úkoly a cíle za druhé, ale abychom provázeli, podporovali, hledali společně s uživatelem řešení jejich situace a vytvářeli podmínky pro změnu.

Principy poskytování služby

Individuální přístup - služba vychází z individuálních potřeb každého uživatele, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život a k rozvoji samostatnosti uživatelů.

Podpora uživatelů k vlastní aktivitě a samostatnosti - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.

Dodržování práv klienta – při poskytování sociálních služeb dodržujeme základní lidská práva všech klientů.

Vstřícnost, pochopení, přijetí – osobní lidský kontakt s klienty je pro nás důležitý, máme pochopení pro jejich situaci, každý klient je pro nás člověk s jedinečným příběhem, situací, vycházíme klientům vstříc.

 

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa