Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Centrum sociálních služeb Naděje Broumov

Ochrana osobních údajů

Informování o zpracovávání osobních údajů

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov (dále již CSSNB) je jako správce osobních údajů povinen poskytnout informace o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje jsou „CSSNB“ zpracovávány ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. a) - f) Nařízení, na základě uzavřené smlouvy, případně uděleného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí.

Přehled právních předpisů, na základě kterých jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje:

 • vyhláška 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
 • zákon č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 435/2011 Sb., zákon o zaměstnanosti
 • zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Kontaktní údaje na osobu pověřenou ochranou osobních údajů (OPOÚ):

 • Bc. Martin Minařík, DiS.
 • Centrum sociálních služeb Naděje Broumov, Jiráskova 193
 • Mailová adresa:
  minarik@nadejebroumov.cz
 • mob.: +420 778 486 553

V případě Vašeho dotazu, stížnosti, žádosti atd. ohledně zpracování Vašich osobních údajů naší organizací neváhejte kontaktovat OPOÚ.

Účely (tj. důvody), proč CSSNB zpracovává Vaše osobní údaje:

 • poskytování služby sociální péče
 • zajištění informovanosti o uživatelích, kteří Vás uvedou jako opatrovníka, nebo kontaktní osobu
 • poskytování stravování
 • zaměstnávání osob
 • sponzoring

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tato pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V rámci mezí stanovených právními předpisy máte právo požadovat po naši organizaci:

 • přístup k Vašim osobním údajům
 • opravu Vašich osobních údajů
 • výmaz Vašich osobních údajů
 • omezení zpracování Vašich osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
 • přenositelnost Vašich osobních údajů
 • odvolání souhlasu             

Pozn.: Informace na webových stránkách slouží pro informování subjektu osobních údajů ještě před jejich vlastním zpracováním.

Informování o zpracování osobních údajů zaměstnanců, kteří používají firemní vozidla s GPS (17.69 kB)

Užitečné odkazy

nahoru
paticka-mapa